Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Franciszek

Zbijowski

29 rocznica

29-09-1992

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Jadwiga

Zbijowska

43 rocznica

30-09-1978

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Justyna

Tomaszczyk

61 rocznica

30-09-1960

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Andrzej

Mirek

8 rocznica

01-10-2013

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Tadeusz

Londzin

9 rocznica

01-10-2012

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Bronisław

Głąbek

13 rocznica

01-10-2008

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Maria

Iskrzycka

35 rocznica

02-10-1986

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Sękowski

19 rocznica

03-10-2002

JEZU UFAM TOBIE

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bronowie, siedziba: Bronów, ks. Jana Kunza 8.