Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bronowie

 

Witamy na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej NSPJ w Bronowie.

Zapraszamy do zapoznania się z historią i życiem naszej parafii.

 

Komunikaty

 

Koronawirus

Od soboty 17 października 2020 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne:

W strefie żółtej (miasto Bielsko-Biała i powiat bielski):

W kościołach może przebywać 1 osoba na 4m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła.

W strefie czerwonej (powiaty: cieszyński, oświęcimski, wadowicki i żywiecki):

W kościołach może przebywać 1 osoba na 7m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. Obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych spotkań (chrzciny, I Komunia św., stypy).

W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkich Księży Proboszczów/Administratorów o przestrzeganie poniższych zasad (zgodnie ze strefą, w której znajduje się parafia):

1. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy świętej poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;

2. Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy świętej w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;

3. Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania;

4. Do odwołania zostają odwołane wszystkie wizytacje kanoniczne;

5. W kościołach i kaplicach nie korzystamy z posługi chóru i scholii;

6. Na drzwiach kościoła należy umieścić informację o liczbie osób, jaka może przebywać w kościele. Tę samą informacją należy umieścić na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w gablotce parafialnej. Do przekazania informacji warto poprosić osoby posiadające autorytet w parafii, Radę Parafialną, szefów rejonów, animatorów grup parafialnych;

Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem (maseczka).

W kościele zachowujemy bezpieczną odległość.

7. Wszyscy obecni w kościele (kaplicy) – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka);

8. Maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny);

9. Księża i inne osoby zbierające składkę powinni używać maseczki;

10. W czasie dużej koncelebry (np. pogrzeb kapłana, rodzica księdza) maseczkę powinni założyć wszyscy koncelebransi;

11. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;

12. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;

13. Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk przed i po zakończeniu rozdawania Komunii świętej. Zalecamy rozdawać Komunię świętą w maseczce;

14. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. W czasie każdej Mszy św. i nabożeństwa należy umożliwić wiernym przyjmowanie Komunii świętej zarówno na rękę jak i do ust (jeżeli Komunii świętej udziela jeden ksiądz najpierw udziela na rękę, później do ust, jeżeli Komunii świętej udziela więcej szafarzy należy określić miejsca i sposób udzielania);

15. Przypominamy o dezynfekcji konfesjonałów, klamek, poręczy i innych często dotykanych miejsc w kościołach i kaplicach;

16. Zachęcamy do zainstalowania przy wejściach do kościoła dozowników ze środkiem dezynfekcyjnym dla wiernych;

17. Pogrzeb

Organizujemy zachowując przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele. Nie ma przeciwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej (w tym na Covid19) do kościoła. Gdyby zmieniły się przepisy księża zostaną o tym niezwłocznie poinformowani;

18. Sakrament małżeństwa:

Prosimy o skontaktowanie się z parami, które w najbliższym czasie miały zawierać związek małżeński, aby z nimi ustalić dalsze postępowanie (przeniesienie ślubu, bądź jego sprawowanie ze świadomością zakazu organizowania wesela);

19. Uroczystość Wszystkich Świętych:

Bardzo prosimy, aby zachęcać wiernych do odwiedzania cmentarzy w dni poprzedzające i po uroczystości, o zrezygnowanie z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach i o nie organizowanie spotkań rodzinnych.

W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny nie organizujemy procesji na cmentarze i Mszy świętych polowych na cmentarzach.

Nabożeństwo za zmarłych można zorganizować w kościele zachowując obowiązujące przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele;

19. Kolęda

Ustalenia odnośnie odwiedzin duszpasterskich rodzin zostaną podane w najbliższym czasie.

W tych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.

Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie, prosimy o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie zapominajmy o tym, że zwykła rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję.

Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.

OGŁOSZENIE URZĘDU STATYSTYCZNEGO

OGŁOSZENIE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KATOWICACH
Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.)
na terytorium Polski przeprowadzany jest
Powszechny Spis Rolny 2020
Udział w spisie jest obowiązkowy
Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych przede wszystkim poprzez
samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która
dostępna jest na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ przez cały okres trwania
spisu.
Osoby nie posiadające komputera lub dostępu do Internetu mogą spisać się telefonicznie
– dzwoniąc na czynną codziennie w godz. 8.00-20.00 infolinię spisową pod numer
22 279 99 99.
Jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju użytkownicy gospodarstw rolnych będą
mogli udzielić informacji w spisie także:
– bezpośrednio w wywiadzie przeprowadzonym w miejscu dogodnym dla
użytkownika gospodarstwa rolnego,
– korzystając ze stanowiska komputerowego w siedzibie gminy w celu dokonania
samospisu internetowego.
Zapraszam do udziału w spisie, który pozwoli na uzyskanie danych o aktualnej sytuacji
społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników oraz prowadzonej produkcji rolnej,
będących podstawą opracowania programów dalszego rozwoju polskiego rolnictwa
i obszarów wiejskich.
Aurelia Hetmańska
Dyrektor Urzędu Statystycznego
w Katowicach
Zastępca
Wojewódzkiego Komisarza Spisowego


.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bronowie, siedziba: Bronów, ks. Jana Kunza 8.